Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja 2019-02-24T11:20:39+00:00

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ukoliko želite da koristite usluge Bike Adventure doo Beograd, molimo Vas da odvojite dovoljno vremena da pažljivo pročitate naše Uslove poslovanja. Imajte u vidu da će pre završetka vaše rezervacije biti traženo od vas da prihvatite naše Uslove poslovanja u potpunosti i potvrdite da ste razumeli njihov sadržaj u celosti. Prihvatanje Uslova poslovanja predstavlja preduslov za kompletiranje Vaše rezervacije i pružanje usluga od strane Bike Adventure doo Beograd, pa u slučaju da se ne slažete sa Uslovima poslovanja nećete biti u mogućnosti da rezervišete turu ili primite usluge od strane Bike Adventure doo Beograd. Ovi Uslovi poslovanja su pravno obavezujući i za klijente i za Bike Adventure doo Beograd.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja proverite našu stranicu Najčešće postavljana pitanja, koja je sastavni deo naših Uslova poslovanja. Takođe, možete nas pozvati na +38163622914 (standardna cena poziva) ili nas kontaktirajte preko obrasca ovde.

Odgovornosti Bike Adventure doo Beograd

Bike Adventure doo Beograd iznajmljuje sportsku opremu – bicikle putem interneta (šifra delatnosti 4791), u skladu sa tehničkim specifikacijama i karakteristikama navedenim u Bike Adventure doo i takvo iznajmljivanje uključuje vožnju do izabrane destinacije, biciklističkog vodiča, kacigu, ravne aluminijumske ili Shimano SPD pedale, sigurnosnu opremu, ranac, osvežavajuće napitke i grickalice.

Bike Adventure doo Beograd je odgovoran da organizuje i ispostavi usluge koje su prethodno navedene na sajtu Bike Adventure doo Beograd prilikom rezervacije. Visok kvalitet je zagarantovan, a klijenti imaju mogućnost žalbe u bilo koje vreme tokom ili nakon ispostave usluga pozivom Bike Adventure doo Beograd na +38163622914 (standardna cena poziva) ili putem popunjavanja formulara ovde.

Bike Adventure doo Beograd garantuje da je sva obezbeđena oprema tehnički ispravna, bezbedna i unapred proverena i da funkcioniše po specifikacijama i zahtevima proizvođača. U slučaju da klijenti odluče da koriste bilo koji deo sopstvene opreme, uključujući i bicikle, takva oprema mora biti tehnički ispravna, sigurna i unapred proverena i da funkcioniše po specifikacijama i zahevima proizvođača. Bike Adventure doo Beograd zadržava pravo da ne prihvati opremu klijenata, uključujući bicikle, ukoliko nisu u skladu sa navedenim zahtevima.

Cene i plaćanje

Sve cene su iskazane u evrima (EUR), ali će se transakcije obračunavati u dinarima Republike Srbije (RSD) po prodajnom kursu Banca Intesa Beograd. Zavisno od kretanja deviznog kursa vaš račun može biti nešto viši ili niži nego u trenutku rezervacije, mada razlika nije materijalno značajna. Takođe, transakcija će biti izvršena odmah nakon završetka rezervacije odnosno nakon autorizacije kreditne kartice klijenta.

Porez na dodatu vrednost

Bike Adventure doo Beograd nije u sistemu PDV-a. PDV nije obračunat i naplaćen u skladu sa članom 33 Zakona o PDV-u.

Privatne/Korporativne rezervacije

U slučaju privatnih/korporativnih rezervacija ne postoji minimalni broj učesnika, međutim, minimum od 5 vozača biće naplaćen klijentima.

Isporuka proizvoda/usluga

Za sve rezervisane ture Bike Adventure doo Beograd će obezbediti prevoz – klijenti će biti pokupljeni na lokaciji koja je navedena u rezervaciji, odvedeni na željenu lokaciju i nakon završetka vožnje biciklima, vraćeni nazad na lokaciju gde su pokupljeni. Bike Adventure doo Beograd prihvata isključivo adrese u okviru Grada Beograda za sve destinacije ili Novog Sada za destinaciju Fruška Gora. Za sve ostale lokacije, Bike Adventure doo Beograd će odbiti rezervaciju.

Transport

Klijenti će biti prevezeni vozilima Bike Adventure doo Belgrade koji su u skladu sa svim regulatornim i bezbednosnim standardima. U vozilima Bike Adventure doo Belgrade nije dozvoljno pušenje.

Politika otkazivanja

Ukoliko želite da otkažete vašu rezervaciju možete to uraditi pozivom na +38163622914 (standardna cena poziva) ili putem formulara ovde. Uzmite u obzir da će se u slučaju otkazivanja rezervacije primeniti sledeća politika:

100% povraćaja do 30 dana od dana početka ture

80% povraćaja 29-20 dana

50% povraćaja 19-7 dana

0% povraćaja za manje od 7 dana od dana početka ture

U slučaju da se usluga otkazuje od strane Bike Adventure doo Belgrade biće vam ponuđen alternativni datum/vreme/lokacija. Ukoliko ne prihvatitie alternativni datum/vreme/lokacija, novac će Vam biti refundiran u potpunosti.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe/usluga i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja Bike Adventure doo Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Kondicioni zahtevi

Naše vožnje su prilagođene biciklistima svih veština i nivoa spremnosti. Međutim, morate biti zdravi, znati kako da vozite bicikl i budete sposobni da ga vozite. Odgovornost je klijenata da nas obaveste o nekim ograničenjima, kako bi naši vodiči adekvatno isplanirali vožnju i obavili je na zadovoljstvo klijenata. Imajući u vidu da se radi o podacima o ličnosti, upoznajte se sa našom Politikom privatnosti i zaštitom podataka o ličnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Prilagođene ture bez vodiča

Po zahtevu klijenata Bike Adventure Beograd može organizovati turu bez vodiča, na lokaciji prema zahtevu klijenta. Takve ture uključuju iznajmljivanje bicikla, kacige i tranport, i neće uključiti bilo koju durgu stavku koja je uključena u standardnim turama. što je navedeno na Šta je uključeno stranici. Posebno napominjemo da na ovim turama klijenti neće imati vodiča, i sami su odgovorni za pronalaženje ruta za vožnju kao i za bilo kakve porpavke tokom vožnje (npr. izbušene gume). Klijenti su obavezni da poštuju sve standarde bezbednosti i da se staraju od biciklima i opremi koja je vlasništo Bike Adventure Beograd. Za bilo kakvu štetu na biciklima i opremi koja je vlasništvo Bike Adventure Beograd koju su klijenti načinili iz grube nepažnje Bike Adventure Beograd ima pravu na naknadu štete po prosečnoj tržišnoj vrednosti takve ili slične opreme.

Standardi bezbednosti

Svi učesnici u vožnji, uključujući i vodiče Bike Adventure doo, dužni su da se pridržavaju naših standard bezbednosti:

 • Tokom vožnje uvek na glavi nosite kacigu
 • Pre početka vožnje uvek isprobajte kočnice i pogonski mehanizam i proverite da li su gume dobro naduvane
 • Poštujte druge bicikliste i koristite ruke za signaliziranje
 • Obratite pažnju na okolinu
 • Ako se nađete na javnim putevima poštujte pravila u saobraćaju
 • U situaciji smanjenje vidljivosti ili noću uvek uključite belo prednje svetlo i crveno zadnje svetlo

Svi učesnici u vožnji moraju da slušaju i pridržavaju se uputstvima biciklističkih vodiča Bike Adventure doo Beograd.

Odgovornost klijenata

Klijenti imaju određene odgovornosti prema Bike Adventure doo Beograd kao i prema ostalim klijentima koji učestvuju u vožnji. Klijenti su odgovrni za: razumevanje uslova koji se podrazumevaju u okviru usluga, izbor destinacija za vožnju koje su odgovarajuće interesovanjima i sposobnostima klijenata, pripremu za izlet i posedovanje odeće potrebne za odabrani izlet. U slučaju da se klijent i njegova grupa ne pojave na adresi koju su naveli u rezervaciji ili kasne više od 15 minuta u odnosu na naznačeno vreme, Bike Adventure doo Beograd ima pravo da ne isporuči uslugu klijentu i njegovoj grupi i takav klijent neće biti predmet refundiranja novca.

Klijent može da ne bude prihvaćen za vožnju ili zamoljen da napusti istu ukoliko vodiči smatraju da će dalje prisustvo osobe biti  štetno po individualno ili blagostanje i uživanje drugih biciklista. Takvi klijenti neće biti uzeti u obzir za povraćaj novca.

Neodgovorna vožnja neće biti tolerisana na bilo kojoj od Bike Adventure doo Beograd tura i takvi klijenti će biti zamoljeni da napuste turu. Oni takođe neće biti predmet refundiranja. U slučaju da je bicikl ili neki drugi deo opreme obezbeđen od strane Bike Adventure doo Beograd namerno oštećen od strane klijenta, Bike Adventure doo Beograd ima pravo da naplati srednju tržišnu vrednost takve ili slične nove opreme od klijenta.

Klijenti za koje se ustanovi da su pod uticajem alkohola i/ili droge neće biti prihvaćeni od strane vodiča. Takvi klijenti neće biti uzeti u obzir za povraćaj novca.

Minimalna starost klijenta je 18 godina, odnosno 16 godina ukoliko putuju sa roditeljem ili starateljem.

Odricanje od odgovornosti

Vožnja bicikla može biti OPASNA I UKLJUČUJE RIZIK FIZIČKE POVREDE ILI SMRTI i klijenti prihvataju da je biciklizam po sebi opasna aktivnost i u potpunosti shvataju opasnosti učešća u biciklističkoj turi i potpuno prihvataju rizike povezane sa takvim učešćem, uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće: opasnost od sudara sa pešacima, vozilima, drugim vozačima i fiksnim ili pokretnim objektima; opasnosti koje proističu iz opasnosti površine, kvara opreme, neadekvatne sigurnosne opreme, VLASTITOM NEMARNOŠĆU, vremenskih uslova; opasnost od hitnih medicinskih slučajeva kao što su srčani udar, moždani udar ili toplotni udar; i mogućnost ozbiljne fizičke i / ili mentalne povrede ili traume, povrede ili smrti vezane za biciklizam. Bike Adventure doo Beograd i njegovi zaposleni neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja se odnosi na gubitak imovine ili povrede bilo koje vrste ili smrt bilo kog klijenta. Odgovornost je svakog klijenta da obezbedi lično osiguranje koje pokriva gore-navedene slučajeve. Stoga klijenti moraju biti adekvatno osigurani od ličnih povreda, zdravstvenih troškova nastalih od udesa ili povrede, gubitka imovine, krađe ili štete.

Bike Adventure doo Beograd, njegovi osnivači ili zaposleni neće biti odgovorni za bilo kakvo odlaganje ili neizvršenje pružanja usluga uključenog u turu ako je takvo odlaganje ili neizvršenje izazvano uslovima van njene kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na, višu silu, Božje akcije, državna ograničenja, ratove, pobune i/ili bilo koji drugi uzrok van razumne kontrole naše kompanije ili njegovih direktora i zaposlenih. Ako rezervišete turu ili pristupite našim biciklističkim vodičima da biste se pridružili našoj turi, smatramo da ste prihvatili naše Opšte uslove uključujući i ovo Odricanje od odgovornosti koje je njegov integralni deo.

Politika privatnosti i zaštite podataka o ličnosti

U procesu obavljanja svoje delatnosti Bike Adventure doo Beograd u potpunosti poštuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Kako bi isporičili svoje usluge kvalitetno i prema predviđenim karakteristikama Bike Adventure doo mora da prikupi određene podatke o ličnosti od klijenata.

Podaci koji se prikupljaju, svrha prikupljanja i dalje obrade podataka:

I Podaci adrese za naplatu (potrebni kako bi se kupac identifikovao)

 • Ime i prezime – obavezno
 • Ime kompanije (ako postoji) – nije obavezno
 • Država – obavezno
 • Adresa – obavezno
 • Grad – obavezno
 • Država – obavezno
 • Poštanski broj – obavezno
 • Telefon– obavezno
 • E-mail adresa – obavezno

II Dodatne informacije (potrebne radi određivanja specifične usluge koja će biti isporučena):

 • Ime i visina svakog učesnika (potrebno radi određivanja odgovarajuće veličine bicikla, s obzirom da ih imamo u veličinama S, M, L i XL) – obavezno
 • Prethodno biciklističko iskustvo i nivo fizičke spremnosti (potrebno radi određivanja odgovarajuće rute, u smislu dužine, trajanja vožnje i konfiguracije terena) – obavezno
 • Adresa u Beogradu (ili Novom Sadu za destinaciju Fruška Gora) na koju će se doći po klijenta (potrebno kako bi naši vodiči pokupili klijente i odvezli ih na traženu lokaciju) – obavezno
 • Zahtev za specifičnim pedalama – nije obavezno

Pravna osnova prikupljanja podataka o ličnosti, način korišćenja podataka o ličnosti, identitet lica i vrste lica koja podatke koriste:

Podaci o ličnosti klijenata prikupljaju se u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to bez pristanka klijenta, u skladu sa članom 12 tačka 2 pomenutog zakona u svrhu izvršenja obaveza pružanja usluge i/ili pripremu za izvršenje obaveze pružanja usluge iz delatnosti Bike Adventure doo. Bike Adventure doo i njegovi zaposleni imaju pristup datim podacima o ličnosti i takve podatke o ličnosti koristiće isključivo za realizaciju rezervisane vožnje i isporuku kupljene usluge. Podaci o ličnosti klijenata ni u jednom trenutku neće biti komunicirani trećoj strani, sem u slučaju zakonskih obaveza, bez prethodne posebne saglasnosti klijenata. Lica koja će imati pristup datim podacima o ličnosti su isključivo zaposleni i ovlašćena lica Bike Adventure doo Beograd. Svi prikupljeni podaci tretiraće se kao poverljivi od strane Bike Adventure doo Beograd. Svi podaci čuvaju se na bezbednoj lokaciji kojoj se pristupa samo sa posebnim kredencijalima (koji uključuju korisničko ime i šifru) koji se ne dele.

Prava klijenata u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka:

Klijent ima pravo da pismeno ili usmeno zahteva od Bike Adventure doo Beograd da pruži obaveštenje o obradi i pruži na uvid sve podatke koji se na klijenta odnose, uključujući i sledeće informacije:

 • Da li se podaci o klijentu obrađuju i koja radnja obrade se vrši
 • Koji podaci se obrađuju o klijentu
 • Od koga su prikupljeni podaci o klijentu, odnosno ko je izvor podataka
 • U koje svrhe se obrađuju podaci o klijentu
 • Po kom pravnom osnovu se obrađuju podaci o klijentu
 • Ko su korisnici podataka o klijentu
 • Koji podaci, odnosno koje vrste podataka o klijentu se koriste
 • U koje svrhe se koriste podaci o klijentu
 • Po kom pravnom osnovu se koriste podaci o klijentu
 • Kome se podaci prenose
 • Koji podaci se prenose
 • U koje svrhe se podaci prenose
 • Po kom pravnom osnovu se podaci prenose
 • U kom vremenskom period se podaci obrađuju

Klijent ima pravo da od Bike Adventure doo zahteva kopiju podataka koje se na njega odnose. Klijent ima pravo da od Bike Adventure doo zahteva ispravku,  dopunu, ažuriranje, brisanje podataka kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Klijent ima pravo na brisanje podataka ako svrha obrade nije jasno određena, svrha obrade izmenjena, svrha obrade ostvarena, način obrade nedozvoljen, podatak čija je obrada nesrazmerna svrsi, podatak netačan a putem ispravke se ne može zameniti tačnim, ako se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja klijenta.

Nakon posebne i eksplicitne saglasnosti i prijave na Bike Adventure doo Novine, klijent je saglasan da sa vremena na vreme prima SMS i e-mail informacije o promocijama iuslugama Bike Adventure doo Beograd, na mobilni telefon ili e-mail koji je pružen kompaniji Bike Adventure doo. Nakon datog pristanka na prijem Bike Adventure doo Novina, klijent ima pravo u svako vreme da opozove svoj pristanak i prestane da prima gore-navedene informacije iBike Adventure doo mora da ispuni taj zahtev klijenata. Ni u jednom trenutku prijem SMS ie-mail informacija prijavom na Bike Adventure doo Novine nije povezan sa ličnim podacima prilikom rezervacije tura, odnosno lični podaci uzeti prilikom rezervacije tura radi isporuke usluga neće biti korišćeni za potrebe Bike Adventure doo Novina.

Bike Adventure doo Beograd neće obrađivati podatke o ličnosti za svrhe koje nisu pomenute u ovim Opštim uslovima i neće uslovljavati isporuku usluge davanjem podataka koji nisu relevantni za organizovanje i isporuku navedenih usluga.

Klijenti imaju pravo u svakom trenutku da se obrate Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti radi zaštite svojih prava u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Ovi Opšti uslovi poslovanja primenjuju se od 24. februara 2019. godine.

Bike Adventure doo Beograd-Zemun

Sava Burica 14v

11080 Zemun, Beograd

Srbija

Loading...